nederlands nieuws  
  projecten 2.12
    1.12  
    5.11  
    3.11  
    2.11  
    1.11  
    7.10  
    6.10  
    5.10  
    4.10  
    2.10  
    1.10  
    4.09
locatie
cliënt
pianottoli caldarello, corsica
j. canon, c. canon
   
info op een werkelijk prachtige locatie van 0,3 ha in het uiterste zuiden van Corsica is boonstra – van kruysbergen architecten gevraagd voor het ontwerp van een woonhuis.
Het woonhuis is geconcipieerd als een groot dak –brise du soleil- waaronder verschillende ruimten zijn gelegen. De ruimten zijn georganiseerd aan weerszijden van een corridor en afwisselend binnen en buitenruimte. De overdekte buitenruimte, grote terrassen en patio’s, zijn uitlopers van de tuin en dringen door tot diep in het woonhuis, grenzend aan de corridor. Aan de noordzijde wordt de oorspronkelijke verkaveling van wijnranken hersteld en achter in de tuin wordt een moestuin aangelegd. Bestaande bomen zijn als uitgangspunt genomen voor de positie van het woonhuis op de kavel. Het woonhuis is voor de helft binnen en voor de andere helft buitenruimte.
   
ontwerp 2009
    1.09  
    5.08  
    4.08  
    3.08  
    1.08  
    9.07  
    7.07  
    6.07  
    2.04  
    1.04  
    1.02  
    1.00  
  bureau    
  info