nederlands + nieuws  
  projecten 2.12
    1.12  
    5.11  
    3.11  
    2.11  
    1.11  
    7.10  
    6.10  
    5.10  
    4.10  
    2.10  
    1.10  
    4.09  
    1.09
locatie
achter de hoven,gilze
   
info Kenmerkend voor Gilze is haar bijzondere uitleg; naast de gekende wegenstructuur met de driehoekige pleintjes is er ook een tweede, op zichzelf staand, netwerk van paden.  Een verborgen wereld die grotendeels nog in tact is en functioneert.  Door ad-hoc inbreidingen toe te laten wordt deze padenstructuur -meer en meer- aangetast. Karakteristiek voor de dorpskern zijn ook de smalle, diepe percelen langs de oude uitvalswegen.  Deze typische percelen worden aan de voorzijde ontsloten door de oprit naar de straat aan de achterzijde door het poortje naar het pad. Door haar afmetingen en ontsluitingsprincipe ontstaat binnen het perceel een opeenvolging van programma's en functieonderdelen; straatgevel, woning, aanbouwen, tuin, moestuin en uiteindelijk de mesthoop. Een wereld van uitersten, begrensd door manshoge hagen. De twee beschreven karakteristieken vormden het uitgangspunt bij het samenstellen van voorliggend plan en haar woningtypologieën.
Naast de noodzakelijke ontsluitingswegen is de padenstructuur doorgezet en zelfs versterkt. De Oost-West gerichte paden vormen (met het herstelde Goof van Loonpad) de centrale voetgangers- en fietsverbinding tussen het dorpscentrum, de wijk, de groenplaatsen en het Tennispark.  Noord-Zuid georiënteerde paden sluiten aan op bestaande paden (Hippelpad, Achter de Hovenpad). De kavels en de daarop geplaatste woningen zijn georiënteerd op beide zijden van het kavel.  Een formele zijde met parkeerplaats en entree, aan de tegenoverliggende zijde een informele wereld gericht op het pad en de aansluitende speelvelden.  Dit principe van gescheiden en samenkomende werelden kan binnen de gehele woning worden doorgezet. De bestaande houtwallen en boomgroepen langs de sportvelden blijven allen behouden.  Door de woningen met de tuinzijde naar de uitvalswegen te richten worden deze groenstroken nog versterkt. De Notaristuin zou in het plan een cruciale rol kunnen spelen. De koppeling aan de aangrenzende parkeerplaats van de Em-Té supermarkt zou kansen bieden voor opwaardering van dit gehele binnengeleid. Herstel van het Goof van Loonpad zou de padenstructuur op dit punt weer doen functioneren.  Beide ingrepen zouden een enorme meerwaarde opleveren voor zowel het plangebied als het dorp.
   
ontwerp 2009
    5.08  
    4.08  
    3.08  
    1.08  
    9.07  
    7.07  
    6.07  
    2.04  
    1.04  
    1.02  
    1.00  
  bureau    
  info