nederlands + nieuws  
  projecten 2.12
    + 1.12  
    5.11  
    3.11  
    2.11  
    +1.11  
    +7.10  
    + 6.10  
    +5.10  
    + 4.10  
    + 2.10  
    + 1.10  
    + 4.09  
    + 1.09  
    5.08  
    + 4.08  
    + 3.08  
    + 1.08  
    + 9.07  
    + 7.07  
    + 6.07  
    + 2.04  
    + 1.04  
    1.02
locatie
cliënt
son
vastgoed gemert
   
info De ruimtelijke structuur van Son is tweeledig. Enerzijds kleinschalige bebouwing in een losse setting van twee a drie lagen met een kap en anderzijds monumentaal met zware bomenrijen aan weerszijden van de weg. De wegen vormen letterlijk de grens tussen ruimtelijk gebruik en ruimtelijke beleving van het dorp Son. De locatie aan de Lindenstraat verbindt de twee ruime groene radialen via een klein voorplein als uitloper van de Zandstraat en het historisch gereconstrueerde 17 Septemberplein. Het is de beëindiging van de groenstructuur.
Het appartementencomplex bestaat uit de opzet van twee volumes die licht wijken ten opzichte van elkaar. De onderlinge positie van de twee gebouwdelen zorgen voor een logische ruimtelijke opbouw van een meer open, parkachtige omgeving naar een stedelijk geconcipieerd plein.
Het gebouw is hoofdzakelijk opgebouwd uit wit gekeimd metselwerk, glas en blank geanodiseerd aluminium.

winnend prijsvraagontwerp
BNA Topprestatie 2005
   
afgerond 2001
    1.00  
  + bureau    
  + info