nederlands + nieuws  
  projecten - 2.12
locatie eindhoven
cliënt trudo
   
info

Woningbouwvereniging Trudo wil de ruimtelijke structuur van de Eindhovense wijk Woensel West verbeteren. Daarvoor heeft zij het initiatief genomen om een prijsvraag uit te schrijven waarbij ideeën voor de invulling en uitwerking van (voorlopig) twee hoekpanden wordt gevraagd. Tevens wil zij bijdragen aan de ontwikkeling van Woensel West tot een buurt die kansen biedt, met veel (zelf)oplossend vermogen. Daarom wordt vooral ingezet op de ontwikkeling en het zelfbewustzijn van de bewoners; de emancipatie. Zo kan sociale uitsluiting worden tegengegaan en kunnen de mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten worden verbeterd.

Om dit te bereiken is gekozen voor een ruimtelijke strategie die functioneert op zowel buurt- als wijkniveau. Het wil ontmoetingen stimuleren. Geen vrijblijvendheid, en geen van de hoekpanden krijgt een verblijfsfunctie! Getracht is om door middel van een uitgekiend en divers programma van werken leren en ontspannen, een sociaal netwerk te bouwen voor een veelheid aan aanwezige leeftijdfases binnen de verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden. Dit netwerk van zeventien hotspots is de aanjager voor de hervorming.

Door de ligging aan de ringweg en de nabijheid van station Beukenlaan maken de wijk eenvoudig bereikbaar vanuit gehele stad en de omliggende regio.

Verschillende scenario’s zijn denkbaar in de ontwikkeling van de zeventien hoekpanden. De voorgestelde structuur is voldoende flexibel om aan de snel veranderende behoeften te kunnen voldoen. Een modulair systeem garandeert ruimtelijke en constructieve flexibiliteit en hecht zich moeiteloos aan een specifieke locatie. Het resultaat is een eigenzinnig interieur zichtbaar op iedere hoek, achter een gevel van afwisselend transparant of translucent glas.

De participatie van bewoners is wezenlijk voor het versnellen van positieve hervormingen binnen de wijk. De buurt moet het vernieuwde elan uitdragen. In dit voorstel (deze strategie) is opzettelijk gekozen voor de invulling van alle geplande hoeken waardoor een onderlinge, ruimtelijke samenhang ontstaat.

Deze zeventien sokkels worden samen met een opbouw ontworpen op het grensvlak van architectuur, kunst en design met daarin bijzondere buurt gebonden functies. Samen vormen ze een kralensnoer van activiteiten dat bijdraagt aan een levendige en kleurrijke buurt.

   
ontwerp 2012
    1.12
    5.11
    3.11
    2.11  
    +1.11  
    +7.10  
    +6.10  
    +5.10  
    +4.10  
    +2.10  
    + 1.10  
    4.09  
    + 1.09  
    + 5.08  
    + 4.08  
    + 3.08  
    + 1.08  
    + 9.07  
    + 7.07  
    + 6.07  
    + 2.04  
    + 1.04  
    + 1.02  
    + 1.00  
  + bureau    
  + info