nederlands + nieuws  
  projecten 2.12
    + 1.12  
    5.11  
    3.11  
    2.11  
    +1.11  
    +7.10  
    6.10
locatie eindhoven
   
info Het voormalige gebouw van de Technische Dienst is een markante verschijning in Eindhoven. Het gebouw werd begin jaren zeventig van de vorige eeuw, in opdracht van Gemeentelijke Technische Dienst van de gemeente Eindhoven, ontworpen door architectenbureau Kraaijvanger Van Putten Kuit Knol Maas. Een krachtig, ingetogen gebouw door zowel haar verschijningsvorm als de prachtige ligging in de stad en het Anne Frankplantsoen.

Het gebouw bestaat uit drie gebouwdelen, gekoppeld door een centrale hal met trappen, liften en gemeenschappelijke voorzieningen. De constructie van beton bestaat uit kolommen, vloeren en stabiliteitswanden in trappenhuizen en liftschachten. Een typische plattegrond heeft een middengang met aan weerszijden kantoorruimtes, centraal bevinden zich de toiletgroepen. Daarnaast vergaderruimtes, vides en een personeelsrestaurant op de bovenste verdieping. Sloop van het complex is ondenkbaar. Het gebouw verdient een kundige analyse om te zoeken naar kansen voor herbestemming. Voor de ontwikkeling van het gebouw zijn verschillende ‘voorspelbare’ scenario's mogelijk; kantoren, woonruimten et cetera. Dit zijn echter, allen, louter monofunctionele inpassingen die niets toevoegen aan het huidige arsenaal van grote gebouwcomplexen in de stad. Het gebouw moet zich onderscheiden door een brede mix van functies die tevens de toegankelijkheid van het gebouw vergroten. Het gebouw creëert publieke ruimte op verschillende niveaus en biedt een breed aanbod aan stedelijke voorzieningen.

Aan de constructie dankt het TD-gebouw zijn lenigheid. Door het verwijderen van de bestaande gevelelementen en te vervangen door een nieuwe ruimtelijke structuur, worden de bestaande vloervelden vrijgemaakt om opnieuw te worden ingevuld. Het gebouw wordt - als het ware - binnenstebuiten gekeerd. Om het plan programmatisch te hechten aan zijn omgeving zijn op twee plaatsen strategische keuzes gemaakt. Allereerst is ervoor gekozen om bovenin ruimte te reserveren voor een woonhuis van de burgemeester met de nodige voorzieningen en een representatief gastenverblijf. Het is van evident belang, dat gezien de ontwikkeling van deze regio, er een ambtswoning komt die de stad overstijgt. Daarnaast moet op de begane grond, grenzend aan het parkeerdek een restaurant komen van excellente kwaliteit. Het aansluitende parkeerdek wordt voorzien van een royale moestuinen. Deze twee functies zijn als polen gesitueerd in het gebouw en spannen de ruimte ertussen op om ontwikkelingen in tijd mogelijk te maken. Afhankelijk van het toe te voegen programma zal er altijd een relatie moeten worden gezocht met de directe omgeving (Anne Frankplantsoen, de Dommel, Sint-Catharina Kerkhof).

Het nieuwe TD-gebouw wordt een flexibele verzamelplaats van uiteenlopende programma’s. Een nieuw hart in de stad waarin onverwachte verbindingen en confrontaties ontstaan en elkaar afwisselen. Het gaat dus niet om het doorweven op bestaande structuren, maar om een nieuw project dat op een stedelijk niveau ontworpen wordt.

klik hier voor de planpresentatie.
   
ontwerp 2010
    +5.10  
    +4.10  
    +2.10  
    + 1.10  
    4.09  
    + 1.09  
    + 5.08  
    + 4.08  
    + 3.08  
    + 1.08  
    + 9.07  
    + 7.07  
    + 6.07  
    + 2.04  
    + 1.04  
    + 1.02  
    + 1.00  
  + bureau    
  + info